THÔNG TRI

triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Thời gian Đại hội: 02 ngày, ngày 22 - 23/6/2017.

- Phiên thứ nhất: Từ 13h30 ngày 22/6/2017.

- Phiên thứ hai: Từ 06h45 ngày 23/6/2017.

2. Địa điểm Đại hội: Hội trường Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

(Đ. Hai Bà Trưng, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên)

3. Thành phần triệu tập: 159 đại biểu (có danh sách kèm theo).

- Đại biểu đương nhiên (là ủy viên BCH Đoàn Khối khóa II): 19 đồng chí.

- Đại biểu chỉ định: 03 đồng chí.

- Đại biểu chính thức do cơ sở Đoàn bầu: 137 đồng chí.

 

Tải nội dung văn bản: 

Thông tri triệu tập

Danh sách đại biểu triệu tập