Công ty CP Gốm và Xây dựng Đoàn Kết

Công ty CP Gốm và Xây dựng Đoàn Kết tiền thân là xí nghiệp gạch Đoàn Kết được thành lập từ năm 1964. Năm 2003 Công ty chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty Cổ phần, vốn 100% cán bộ công nhân viên đóng góp. Công ty luôn ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, đời sống an sinh xã hội được đảm bảo.

Ngành nghề kinh doanh:Chuyên sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

Địa chỉ: Đồng Văn – Yên Lạc- Vĩnh Phúc SĐT: 02113.825.006 – 3836.837