Công ty CP VLXD Bồ Sao

Ngày thành lập 22/2/2005

Ngành nghề KD: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và xây dựng các công trình dân dụng

Địa chỉ: Bồ Sao – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Đảng bộ Công ty thành lập từ ngày 31/3/2002. Hiện nay, Đảng bộ có 2 chi bộ trực thuộc và 27 đảng viên.