Công ty CP Giày Phúc Yên

Tiền thân của công ty Cổ phần Giầy Phúc Yên là nhà máy bút Kim Anh được thành lập từ năm 1978. Ngày 01/10/1987 Bộ Công nghiệp nhẹ đã quyết định thành lập nhà máy giầy Phúc Yên trên cơ sở toàn bộ nhà xưởng của nhà máy bút Kim Anh –nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà Năm 2005 thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, theo quyết định số 152/2004/QĐ-BCN ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, nhà máy Giầy Phúc Yên tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY PHÚC YÊN năm 2005 và thực hiện hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 2500239696
Ngành nghề KD:Sản xuất các mặt hàng da, giầy dép, các loại sản phẩm chế biến từ da, giả da...

Đường Trần Phú- thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc. SĐT: 02113.874.979

Đảng bộ Công ty thành lập từ năm 1978, hiện nay Đảng bộ có 6 Chi bộ và 54 đảng viên.