Công ty Viglacera Bá Hiến

Đảng bộ công ty cổ phần Viglacera Bá hiến, trước đây là chi bộ Nhà máy gạch Bá Hiến trực thuộc Đảng bộ Công ty Gốm xây dựng Xuân Hòa, thuộc Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Bộ xây dựng. tháng 9 năm 2003 Nhà máy gạch Bá Hiến được tách ra khỏi Công ty gốm xây dựng Xuân hòa, thành Công ty cổ phần Vi glacera Bá Hiến. trực thuộc Tổng công ty Viglacera.

Cơ cấu bộ máy của Công ty:

- Khối cơ quan gồm: Phòng tổ chức hành chính, phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng kế toán, bảo vệ, phục vụ.

- Nhà máy gạch Bá Hiến

- Phòn kinh doanh tiêu thụ

Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty 250 người

Ngành nghề KD:Sản xuất các loại VLXD bằng đất sét nung

Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc. SĐT: 02113.887.171    Fax: 02113.856.031

Tháng 5 năm 2004 Được nâng cấp thành Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện sóc sơn, thành phố Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 19/4/2005

Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc, tháng 9 năm 2009 do điều kiện về địa lý, cũng như nguyện vọng của Đảng bộ được chuyển về tham gia sinh hoạt với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh