Công ty CP Điện lực miền Bắc

Công ty thành lập ngày 15/1/2008. Hiện tại Công ty có 55 người với 3 phòng (phòng kỹ thuật, phòng tài chính kế toán, phòng tổ chức hành chính) và 3 chi nhánh điện Quang Minh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Ngành nghề KD: Truyền tải và phân phối điện năng

Địa chỉ: Số 10, S1, Khu đô thị Hà Tiên, Phường Liên Bảo - Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc. SĐT:02113.710.509

Chi bộ Công ty được Thành ủy Vĩnh Yên ra quyết định thành lập tháng 8/2008.  Năm 2009 chuyển sinh hoạt về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, hiện nay, chi bộ Công ty có 9 đảng viên