Công ty CP Đầu tư phát triển Quang Minh

Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 12 năm 2009.

Ngành nghề KD:Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất gạch nung Công nghệ tuynel.

Địa chỉ văn phòng Công ty: Số 53, Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

 Địa chỉ Nhà máy gạch tuynel Quang Minh – Thôn Vinh Hoa – Xã Tử Du - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Quang Minh.

- Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 9 năm 2012. Số Đảng viên: 07 đảng viên.

Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Quang Minh với công tác phát triển đảng viên

Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta.