Bưu điện Tỉnh

 

 

 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh được thành lập theo quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 29/6/2009 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bưu điện tỉnh thực hiện theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư đối với Đảng bộ trong Doanh nghiệp Nhà nước.

Địa chỉ: Số 2, đường Kim Ngọc, P. Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc.

 

Hiện nay, Đảng bộ Bưu điện tỉnh có 12 chi bộ trực thuộc (trong đó có 8 chi bộ tại các bưu điện huyện, thị, thành và 4 chi bộ tại Văn phòng Bưu điện tỉnh). Toàn Đảng bộ hiện có 87 đảng viên /198 CBCNV, trong đó có 83 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị.

Nhiệm vụ chính của Đảng bộ là lãnh đạo chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, phục vụ tốt các cấp ủy Đảng chính quyền, địa phương đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.