Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc

 

Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúcđược thành lập theo quyết định số 631/QĐ-CT ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước và môi trường số II Vĩnh Phúc thành Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc.

Ngành nghề KD: Chức năng chính : sản xuất và cung  cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Phúc Yên, Huyện Bình Xuyên và các vùng lân cận.

Địa chỉ: Số 220 Trần Phú - Phường Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 386 8661

  Fax: (0211) 386 8663

Đảng ủy Công ty CPNS Vĩnh Phúc được thành lập  ngày 8/9/2011 theo Quyết định số 804-QĐ/ĐU  của BTV ĐUK doanh nghiệp về việc lập đảng bộ cơ sở Công ty CPNS Vĩnh Phúc trực thuộc ĐUK Doanh nghiệp với 4 chi bộ trực thuộc, 31 đảng viên.

Đảng ủy Công ty CPNS Vĩnh Phúc đến ngày 30/12/2013 có 39 đảng viên.