Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp VP

 

Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Vĩnh Phúc tiền thân là Công ty thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc được thành lập từ tháng 4/1997. Công ty do Nhà nước chủ sở hữu trực thuộc UBND tỉnh quản lý

Ngành nghề KD:Sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ tổng hợp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh

Địa chỉ: Khu phố 1 - Đường Hùng Vương - Phường Đồng Tâm - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

SĐT: 02116.250.586

Ngày đầu thành lập là Đảng bộ Công ty thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc với 6 chi bộ và 48 đảng viên. Đến tháng 11/2010 giải thể Đảng bộ, thành lập chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc với 17 đảng viên.Trong nhiều năm qua, chi bộ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao