Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc

 

Cụng ty Bảo Việt Vĩnh Phỳc là cụng ty thành viờn trực thuộc Tổng cụng ty bảo hiểm Bảo Việt, được thành lập theo Quyết định số: 67/TC/QĐ/TCCB ngày 15 tháng 01 năm 1997 của Bộ Tài chính khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Chi bộ Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc được thành lập tháng 3/1997 từ khi Tái lập Tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 02 năm 2007, theo tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt: Công ty bảo hiểm Vĩnh Phúc được tách ra làm hai công ty riêng biệt kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau đó là Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty Bảo Việt nhân thọ Vĩnh Phúc do đó Chi bộ cũng được tách ra làm hai Chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

Hiện nay chi bộ có 10 đảng viên/ tổng số 18 cán bộ trong đó có  có 01 đồng chí là bí thư chi bộ kiêm Giám đốc công ty (không thành lập cấp ủy); 01 đồng chí Đảng viên là Phó giám đốc công ty.

 

Ngành ĐKKD: Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam.

 

Địa chỉ: Số 5 - Đường Hà Huy Tập, Phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.