Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO, có tiền thân là Quốc doanh dược phẩm tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 22/6/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định số 1958/QĐ-CT  v/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty dược vật tư y tế Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc, với 100% số vốn của cổ đông và người lao động.

Trong 10 năm qua, từ Công ty chưa có thương hiệu, đã trở thành một trong những Công ty có thương hiệu và là một trong các nhà sản xuất thuốc tiêm hàng đầu Việt Nam, là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh đạt Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2009 đến nay

Ngành nghề KD:Công ty có chức năng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, vật tư y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng phục vụ cho công tác phòng, khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Địa chỉ: số 777 - đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

SĐT: 02113861233       Fax: 0211.3862774

Đảng bộ Công ty trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp Vĩnh Phúc, trong đó có 06 chi bộ trực thuộc với 120 đảng viên.