Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc

Công ty thành lập ngày 15/8/1962, Công ty đã tạo đủ việc làm cho hơn 360 cán bộ công nhân viên, thu nhập ngày càng được cải thiện năm sau cao hơn năm trước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Ngành nghề SXKD: Quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên 457km đường bộ, đảm bảo giao thông vượt sông các bến phà trong tỉnh; sửa chữa làm mới các công trình  giao thông

 

Địa chỉ: Số 20 Kim  Ngọc – Phường Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. SĐT: 02113.861.215